Skoči na glavno vsebino
Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno mesto www.pokolo.si za katerega skrbijo Občina Dol pri Ljubljani, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji. Namenjena je informiranju javnosti o delovanju sistema Po kolo in aktualnih dogodkih povezanih s sistemom po kolo. Skrbniki spletne strani so Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

Skrbniki spletne strani se zavezujejo omogočati dostopnost spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Vsem, ki obiščete spletno mesto Po kolo želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo. Uporabo spletnega mesta želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je prilagojen za uporabo čim širšemu krogu ranljivih skupin in  dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve, kot so:

 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahaja uporabnik (drobtinice);
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu;
 • predvidljivo delovanje spletišča;
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov;
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom;
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (npr. bralnike zaslona, brajevo vrstico);
 • programsko prepoznavanje jezika spletne strani
   

Stopnja skladnosti

Spletno mesto je v največji možni meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Skrbniki spletne strani si prizadevajo za neokrnjeno delovanje funkcionalnosti spletne strani, vključno s storitvami za dostopnost, v vseh novejših (podprtih) brskalnikih. Za najboljšo uporabniško izkušnjo pa priporočamo uporabo Google Chrome.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi nesorazmernega bremena. 
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • programsko generirani dokumenti,
 • nekatere fotografije, video posnetki in grafični prikazi niso opremljeni z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila;
 • struktura kompleksnih tabel s podatki ni vedno optimalna;
 • nekatere multimedijske (video) vsebine niso opremljene s podnapisi;
 • spletno mesto ne podpira uporabe znakovnega jezika

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 1. julija 2022 po metodi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 1. julija 2022.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani www.pokolo.si kljub prizadevanjem, da bi bila spletna strani čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki, zahteve po informacijah glede vsebine spletišča ter zahteve za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, lahko pošljete vašemu lokalnemu skrbniku strani:

Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
E: obcina@dol.si
 
Občina Litija
Jerebova 14, 1270 Litija
E: obcina.litija@litija.si

Občina Šmartno pri Litiji
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
E: info@smartno-litija.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih (8) dni od prejema obvestila oziroma zahteve. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.
V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ali nezadovoljivih odgovorov, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.
Izvršilni organ za morebitne postopke je:
 
Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si